Fundació Miró


LLOGUER TALLERS D’OBRA GRÀFICAEn els darrers anys la Fundació ha obert els seus tallers de gravat, litografia, serigrafia, ceràmica i impressió digital a artistes joves que vulguin desenvolupar els seus projectes autònomament. Els tallers estan dotats d’una infraestructura i una maquinària adequades per a poder dur a terme treballs de proves, impressió i edició. Existeixen unes tarifes de lloguer i reserva d’espais, a més del personal tècnic que brinda tota la informació necessària per a la seva bona utilització i l’aprofitament.

L’objectiu que ha marcat tots aquests anys de treball continuat no és altre que el d’aconseguir un equilibri entre la memòria i la innovació; és a dir, estimular alhora el respecte envers les tècniques tradicionals de les arts gràfiques i el desig més intens de contemporaneïtat, tal com va fer Joan Miró en la seva tasca creativa. La tasca dels tallers de la Fundació fou reconeguda el 2001 amb el Premi Nacional d’Art Gràfic atorgat per la Calcografia Nacional.

A més dels tallers, la Fundació disposa de sales d’exposicions per a la col•lecció temporals i l’obra produïda als tallers, un auditori i una biblioteca especialitzada en art contemporani.

 

Tarifes dels tallers d'obra gràfica_català 20 KB

Tarifes del taller d'obra gràfica_castellà 15 KB

Formulari sol·licitud 161 KB