Fundació Miró


PATRONATBatle-President:
Sr. José Hila Vargas

Vocals de l’Ajuntament:

Vicepresident:
Sr. Llorenç Carrió Crespí
Substitut del batle per actuar de president del Patronat i de la Comissió de Govern
Regidor de l’Àrea delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística

Sra. Joana Maria Adrover Moyano
Regidora de l’Àrea delegada de Turisme, Comerç i Treball

Sra. Eva Frade Bravo
Regidora de l’Àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial

Sra. Francisca Niell Llabrés
Directora General de Cultura de l’Ajuntament

Sr. José Javier Bonet Díaz
Regidor del Grup Municipal PP

Sra. Patricia Conrado Quiroga
Regidora del Grup Municipal C’s

Sr. Antoni Forteza Forteza

Sra. Maria Josep Mulet Gutiérrez

Sr. Josep Pinya Bonnín

Representant del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports
Sr. Miguel González Suela

Vocals nats:

Sra. Maria Lluïsa Juncosa Canals
Sr. Antoni Juncosa Aysa
Sr. Pere A. Serra Bauzà
Sra. Ruth Mateu i Vinent
Sr. Nicolau LLaneras Manresa
Representant de la Fundació Miró de Barcelona – Sra. Rosa Maria Malet
Representant de l’Obra Cultural Balear - Sra. Maria Isabel Cerdó Capellà
Sr. Joan Llorens Gardy
Sr. Joan Punyet Miró
Sr. Angel Juncosa Aysa
Sr. Enric Juncosa Cirer
Sra. Dolors Juncosa Alvarez de Sotomayor
Sra. Joana Maria Palou Sampol
Sr. Camilo José Cela Conde
Sra. Lola Fernández Jiménez
Sra. María José Salazar Herrería
Sra. Pilar Ortega Chapel
Sr. José María Pardo Falcón
Sra. Carmen Giménez Martín
Sr. José Carlos Llop Carratalá


Secretari: Sr. Miquel Ballester Oliver. Secretari de l’Ajuntament
Secretari suplent: Sr. Antoni Pol Coll
Interventor: Sr. Joan Canyellas Vich. Interventor de l’Ajuntament
Delegat de l'interventor: Sra. Catalina Pascual Ripoll

Director de la Fundació: Sr. Francisco Copado Carralero

 
COMISSIÓ DE GOVERN


Batle-President:

Sr. José Hila Vargas

Vocals:

Sr. Llorenç Carrió Crespí
Substitut del batle per actuar com a president del Patronat i de la Comissión de Govern
Regidor de l'Àrea delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística

Sra. Joana Maria Adrover Moyano
Vicepresidenta
Regidora de l'Àrea delegada de Turisme, Comerç i Treball

Sra. Francisca Niell Llabrés
Directora general de Cultura

Sr. José Javier Bonet Díaz
Regidor del Grup Municipal PP

Substituts: Sr. Llorenç Carrió Crespí, Sr. Miquel Comas Oliver, Sra. Noemí Garcies Artigues i Sra. Patricia Conrado Quiroga


Vocals nats:

Sra. Lola Fernández Jiménez
Sr. Joan Punyet Miró
Sr. Àngel Juncosa Aysa
Sra. Pilar Ortega Chapel
Sr. Nicolau Llaneras Manresa

Secretari:
Sr. Miquel Ballester Oliver. Secretari de l'Ajuntament
Secretari suplent:
Sr. Antoni Pol Coll
Interventor:
Sr. Joan Canyellas Vich. Interventor de l'Ajuntament
Delegada de l'interventor:
Sra. Catalina Pascual Ripoll

Director de la Fundació: Sr. Francisco Copado Carralero