Fundació Miró


INVESTIGACIÓ


Entre les tasques essencials i irrenunciables de tota institució museística es troba la investigació, funció inclosa a la definició de museu elaborada per l'ICOM i pilar bàsic per al desenvolupament de tota la resta de funcions encomanades.

Des de la seva creació, i seguint la voluntat dels seus fundadors, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca ha estat compromesa amb la promoció i difusió de l'art contemporani en una doble vessant. Per una banda, l'obra de Joan Miró com a primera raó de ser de la Fundació i, per altra, l'ajuda a joves generacions d'artistes mitjançant l'impuls a la creació i la formació.

Amb aquest objectiu es convoquen periòdicament els premis i beques que atorga la Fundació, incloent el Premi Pilar Juncosa d'investigació que té per objecte la figura de Joan Miró i el seu context artístic i cultural.

Aquesta iniciativa converteix la investigació en un motor per afavorir el coneixement i la projecció externa del museu així com la seva presència activa a la societat.

Aquest esforç no tendria sentit sense la publicació del resultat d'aquests treballs, la qual cosa durà a terma la Fundació comptant sempre amb el consentiment de llurs autors.